Aleksandra Maruszczak

Aplikant adwokacki w Izbie Adwokackiej we Wrocławiu. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku prawo.

Wielokrotny stypendysta, m.in. stypendium Rektora UWr za szczególne osiągnięcia naukowe. Przedmiotem jej zainteresowania jest prawo karne materialne, wykonawcze, kryminalistyka i kryminologia. W trakcie studiów była członkiem i sprawowała funkcje zarządcze w licznych kołach naukowych trudniących się ww. tematyką.

Obroniła pracę magisterską w Katedrze Prawa Karnego Wykonawczego pod kierownictwem dr hab. prof. nadzw. UWr Tomasza Kalisza, nt. Recydywa penitencjarna – próba ustalenia czynników warunkujących powrót skazanych do przestępstwa. Głównym aspektem jej pracy magisterskiej było przeprowadzenie badań m. in. na terenie Zakładu Karnego w Wołowie.

Pracę zawodową rozpoczęła już na II roku studiów. W Nowicki & Partnerzy obszarem jej aktywności zawodowej jest m. in. prawo karne, prawo cywilne oraz szeroko rozumiane prawo ubezpieczeń.