Miesiąc: Lipiec 2020

Sąd rejonowy w Kościanie odmówił wszczęcia postępowania w sprawie o ukaranie za brak maseczki.

Jak informuje Radio Poznań, mężczyzna w połowie kwietnia wybrał się na przejażdżkę rowerową, ale nie miał na twarzy maseczki ochronnej. Sąd w swoim uzasadnieniu tłumaczył, że nie ma podstaw prawnych umożliwiających wprowadzenie – w drodze rozporządzenia – powszechnego obowiązku zakrywania ust i nosa.

Już w tym miesiącu rusza kolejny program bezzwrotnych dotacji dla firm. Tym razem przedsiębiorcy mogą otrzymać 25 tys. zł na pokrycie kosztów pomocy prawnej. Komu przysługuje dotacja? Gdzie i jak złożyć wniosek o dotację?

Ministerstwo Rozwoju uruchamia kolejne dotacje dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Już w czerwcu pisaliśmy o rozpoczynających się naborach w ramach programu “Dotacje na kapitał obrotowy”, w ramach którego osoby samozatrudnione mogły otrzymać 23,5 tys. zł bezzwrotnych dotacji na pokrycie bieżących wydatków. Nabory wniosków w ramach tego programu wciąż trwają.

Niezwykła popularność, jaką cieszył się poprzedni program, skłoniła ministerstwo do uruchomienia kolejnych środków na bezzwrotne dotacje, tym razem z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pomocy prawnej.

W przeciwieństwie do poprzedniego programu, tym razem dotacji nie będą udzielały władze samorządowe. Całość programu obsługiwana jest bowiem przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. To właśnie PARP będzie przyjmował wnioski i wypłacał dotacje, niezależnie od tego czy wnioskować o nie będzie mikro, mały czy też średni przedsiębiorca. Tym razem więc w programie uczestniczyć będą mogły małe firmy z całej Polski.

Kto otrzyma dotację?

Dotacje dla firm wypłacane przez PARP przeznaczone są dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, którzy szukają wsparcia prawnego związanego m.in. z planowanym lub rozpoczętym procesem inwestycyjnym.

Podstawowym warunkiem, jaki należy spełnić, aby móc wnioskować o dotację, jest okres prowadzenia działalności gospodarczej. Dotacje wypłacane będą bowiem jedynie tym przedsiębiorcom, którzy prowadzą działalność gospodarczą nie dłużej niż 5 lat.

Spełniony musi być również dodatkowy warunek. Okres, w którym przedsiębiorca osiąga przychody z działalności operacyjnej nie może być bowiem dłuższy niż ostatnie 3 lata przed dniem złożenia wniosku do PARP.

Ostatnim warunkiem jest przedstawienie przez przedsiębiorcę dokumentu potwierdzającego zainteresowanie inwestora zewnętrznego rozpoczęciem lub kontynuowaniem procesu inwestycyjnego w firmie.

Przedsiębiorca nie musi spełniać żadnych dodatkowych warunków, np. związanych z wysokością osiąganych przychodów.

Na co można przeznaczyć dotację?

Bezzwrotne dotacje przeznaczone są dla młodych firm, które szukają wsparcia prawnego związanego m.in. z procesem inwestycyjnym. Dotacja może zatem zostać przeznaczona na pokrycie kosztów usług prawnych, takich jak:

  • przygotowanie umów z kontrahentami
  • analiza treści umów inwestycyjnych
  • konsultacje prawne w zakresie prowadzonej działalności
  • wsparcie prawne w zakresie realizacji procesu inwestycyjnego
  • doradztwo prawne związane z realizacją procesu zamówień
  • analiza due-diligence

Na pokrycie kosztów obsługi prawnej przedsiębiorca może otrzymać dotację w wysokości do 25 tys. zł. Wkład własny ze strony firmy nie jest wymagany. Oznacza to, że dotacja może pokryć nawet 100% wydatków na obsługę prawną w wymienionym zakresie.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez PARP, nabór wniosków w ramach programu rusza już 22 lipca 2020 roku. Wnioski mogą być składane wyłącznie w wersji elektronicznej.