NAJNOWSZY RANKING KONDYCJI POLSKIEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ – EHCI, 2018

NAJNOWSZY RANKING KONDYCJI POLSKIEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ – EHCI, 2018

Właśnie ukazał się nowy Euro Health Consumer Index 2018, mający za zadania oceniać działanie systemów ochrony zdrowia w Europie. Polska zajęła 32 miejsce na 35 klasyfikowanych państw. Nie stawia to naszego systemu opieki zdrowotnej w zbyt dobrym świetle. Niskie oceny macierzystej opieki lekarskiej zawdzięczamy zwłaszcza niedomagającemu dostępowi do bezpłatnej pomocy lekarzy. Długie kolejki od lat są rzeczywistością nawet dla tych pacjentów, którzy zostali uznani za priorytetowych bowiem ci beneficjenci mogą czekać na wizytę nawet pół roku. To wszystko tworzy znakomitą pożywkę dla popełniania błędów medycznych bowiem często pacjenta trzeba leczyć „w pośpiechu” a czasami na pozytywny efekt leczenia jest za późno. Nadto w tej gonitwie w zasadzie nie ma już mowy o powtórnym badaniu weryfikującym poprawną diagnozę.

About adw. Artur Nowicki

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego Wydziału Prawa i Administracji. Członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu. Posiada tytuł adwokata i radcy prawnego. Praktykę prawniczą prowadzi od 1998 r. Specjalista z zakresu prawa medycznego uczestnik wielu konferencji obejmujących swoim zakresem praktyczne aspekty działalności leczniczej, błędu w sztuce medycznej oraz szkoleń organizowanych m.in. przez The Royal Society of Medicine–Brytyjskie Królewskie Stowarzyszenie promujące wymianę informacji i poglądów na temat nauki, praktyki i organizacji medycyny. Dodatkowo specjalizuje się w dziedzinach z zakresu prawa gospodarczego oraz prawa ubezpieczeniowego. Klientom indywidualnym doradza w zakresie odszkodowań, prawa rodzinnego i karno-gospodarczego.

    You May Also Like