Zapraszamy do zapoznania się z wywiadem

Zapraszamy do zapoznania się z wywiadem

Błąd medyczny.  Milion odszkodowania za złą diagnozę.
O oskarżeniu przeciwko Uniwersyteckiemu Szpitalowi Klinicznemu we Wrocławiu opowiada mecenas Artur Nowicki.
# kancelarianowicki&partnerzy #arturnowicki  #pytanie na śniadanie #TVP1

About adw. Artur Nowicki

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego Wydziału Prawa i Administracji. Członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu. Posiada tytuł adwokata i radcy prawnego. Praktykę prawniczą prowadzi od 1998 r. Specjalista z zakresu prawa medycznego uczestnik wielu konferencji obejmujących swoim zakresem praktyczne aspekty działalności leczniczej, błędu w sztuce medycznej oraz szkoleń organizowanych m.in. przez The Royal Society of Medicine–Brytyjskie Królewskie Stowarzyszenie promujące wymianę informacji i poglądów na temat nauki, praktyki i organizacji medycyny. Dodatkowo specjalizuje się w dziedzinach z zakresu prawa gospodarczego oraz prawa ubezpieczeniowego. Klientom indywidualnym doradza w zakresie odszkodowań, prawa rodzinnego i karno-gospodarczego.

    You May Also Like