Rodzaje błędów w sztuce medycznej

Rodzaje błędów w sztuce medycznej

Wcześniej opisywałem ogólnie o błędzie w sztuce medycznej i stwierdziłem, że nie zawsze w konsekwencji pomocy lekarskiej czy szpitalnej następuje poprawa stanu zdrowia, czy samopoczucia. Jeśli nie dochodzi do wyleczenia często zastanawiamy się jakie są przyczyny takiego stanu. Czy przez przypadek nie jesteśmy chorzy na nieznaną chorobę, która jest niewyleczalna. Ewentualnością może być, że lekarz lub szpital popełnił błąd medyczny m.in. przepisał złe lekarstwa, nie wykonał koniecznych badań bądź źle przeprowadził zabieg i tym podobne ogólnie konstatując procedury medyczne. Generalnie w literaturze opisuje się błędy w sztuce medycznej, których klasyfikacja jest podyktowana poszczególnymi zaniedbaniami występującymi w praktyce medycznej.

Jakie mamy rodzaje błędów w sztuce medycznej

  1. Błąd diagnostyczny zachodzi, gdy lekarz nie dokonuje dokładnej analizy wyników badań i nie przeprowadza wystarczająco szczegółowo wywiadu lekarskiego z pacjentem. Pomyłka lekarza może nastąpić również przy braku odpowiedniej komunikacji z pacjentem, co może skutkować np. podaniem niewłaściwego leku lub niewłaściwej dawki leku. Błędem diagnostycznym może być również zbyt późne rozpoznanie poważanej, zagrażającej życiu choroby np. zbagatelizowanie objawów na przykład przy udarze lub zawale serca.
  2. Błąd terapeutyczny może być następstwem błędu diagnostycznego. Polega na niewłaściwym wdrożeniu terapii lub zastosowaniu nawet terapii nieznanej lub nieuznawanej przez medycynę konwencjonalną. Błąd terapeutyczny występuje również, gdy lekarz w ogóle nie wdraża terapii lub rehabilitacji.
  3. Błąd rokowania może wystąpić w wyniku postawienia błędnej diagnozy, a co za tym idzie – błędnego rokowania.
  4. Błąd organizacyjny jest błędem medycznym, do którego dochodzi w wyniku zaniedbań lub naruszenie procedur przez personel medycznego odpowiedzialny za dostęp do odpowiednich środków leczniczych, czy aparatury diagnostycznej jak również przy jakichkolwiek problemach logistycznych, które destabilizują poprawne działanie zakładu opieki zdrowotnej, co skutkuje brakiem możliwości udzielania świadczeń medycznych zgodnie z uznanymi standardami.
  5. Błąd techniczny jest to błąd medyczny, do którego może dojść, gdy polecenia lekarskie nie są odpowiednio respektowane tj. są wykonywane w niewłaściwy sposób.
  6. Błąd medyczny podczas porodu są to zarówno działania jak i zaniechania lekarza oraz personelu medycznego odpowiedzialnego za życie i zdrowie matki i dziecka. Mowa tu a takich nieprawidłowościach jak odłożenie decyzji o cesarskim cięciu, uszkodzenie ciała dziecka podczas porodu, błędna ocena wyników badań prenatalnych, urazy płodu i procedury prowadzące do utraty życia lub zdrowia dziecka i kobiety lub zaniedbania wykonania działań ratujących ich życie.

Należy jednak z całą stanowczością podkreślić, że wykrycie i udowodnienie lekarzowi czy innym jednostkom błędu w sztuce medycznej jest zazwyczaj wysoce skomplikowane i musi opierać się na doświadczeniu i wiedzy z bardzo trudnej tematyki tj. medycyny.

Należy przeanalizować całą dokumentację medyczną pod kątem jej zupełności jak również pod kątem trafności podjętych procedur leczniczych. Konieczna w wielu przypadkach jest konsultacja z innymi lekarzami na temat, czy dane postępowanie medyczne było prawidłowe i czy zostały użyte do tej terapii właściwe środki medyczne. Należy również rozważyć, czy taki sposób terapii jest przewidziany przez współczesną wiedze medyczną. W procedurach medycznych istnieją różne typy postępowań i nie zawsze jest tak, że jeżeli lekarz postępuje inaczej niż dotychczas to od razu możemy mówić o błędzie w sztuce medycznej. W każdym przypadku jest co najmniej kilka sposobów terapii a każdy z nich może być odpowiedni. Lekarz ma tylko obowiązek dobrania takiego typu terapii, który wyrządzi jak najmniej szkód pacjentowi a jednocześnie przyniesie najlepszy efekt terapeutyczny.

Wszystkie te okoliczności powinny być wszechstronnie rozważone zanim zdecydujemy się postawić zarzuty lekarzowi lub innym jednostkom bowiem sprawa o odszkodowanie za błąd w sztuce medycznej jest długotrwała i w swojej merytoryce skomplikowana. Nie znaczy to jednak, że takie sprawy skazane są na niepowodzenie wprost przeciwnie należy domagać się wykrycia prawdy ale warto przy tym skorzystać z profesjonalnej obsługi prawnej.

Chętnie odpowiem na Państwa pytania w tej kwestii.

About adw. Artur Nowicki

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego Wydziału Prawa i Administracji. Członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu. Posiada tytuł adwokata i radcy prawnego. Praktykę prawniczą prowadzi od 1998 r. Specjalista z zakresu prawa medycznego uczestnik wielu konferencji obejmujących swoim zakresem praktyczne aspekty działalności leczniczej, błędu w sztuce medycznej oraz szkoleń organizowanych m.in. przez The Royal Society of Medicine–Brytyjskie Królewskie Stowarzyszenie promujące wymianę informacji i poglądów na temat nauki, praktyki i organizacji medycyny. Dodatkowo specjalizuje się w dziedzinach z zakresu prawa gospodarczego oraz prawa ubezpieczeniowego. Klientom indywidualnym doradza w zakresie odszkodowań, prawa rodzinnego i karno-gospodarczego.

    You May Also Like