Kariera

Osoby posiadające ukończone studia prawnicze oraz władające, co najmniej dwoma językami, zainteresowane pracą w NOWICKI & PARTNERZY ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI, prosimy o przesłanie swojego c.v. oraz listu motywacyjnego na adres: kancelaria@nowicki.com.pl.

W chwili obecnej nie prowadzimy rekrutacji na stanowisko merytoryczne, niemniej jednak kancelaria za zgodą osób nadsyłających aplikacje, gromadzi je w bazie danych, która stanowi podstawowe źródło wyboru osób biorących udział w każdym postępowaniu rekrutacyjnym.

Kancelaria prowadzi stały program praktyk dla studentów IV i V roku studiów prawniczych. Cenimy osoby zaangażowane i kreatywne, którym umożliwiamy nie tylko zapoznanie z organizacją Kancelarii Adwokackiej oraz pracą prawnika, ale przede również zapewniamy pomoc w dalszym rozwoju naukowym i zawodowym.

Najzdolniejsi ze studentów odbywających praktyki mają szansę na pracę w kancelarii. Zapraszamy do składania aplikacji.