Obsługa gospodarcza i korporacyjna

Kancelaria NOWICKI & PARTNERZY ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI świadczy kompleksowe usługi prawne w zakresie prawa cywilnego i gospodarczego skierowane do sektora przedsiębiorców. Obsługujemy podmioty gospodarcze we wszystkich prawnych postaciach łącznie ze
świadczeniem pomocy na rzecz korporacji. Obsługujemy również jednostki
samorządowe jak również inne formy organizacyjne takie jak samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, jednostki budżetowe, fundacje czy stowarzyszenia.

W ramach kierowanych do tej grupy podmiotów usług wymienić m.in. należy:

  • Bieżącą obsługę prawną
  • Udzielanie porad prawnych i podatkowych
  • Sporządzanie i opiniowanie umów handlowych
  • Zakładanie spółek prawa handlowego
  • Sporządzanie i opiniowanie wewnętrznej dokumentacji korporacyjnej
  • Sporządzanie opinii i interpretacji prawnych oraz podatkowych
  • Uczestnictwo w prowadzonych przez klienta negocjacjach
  • Windykację należności od dłużników klienta oraz należności masowych
  • Reprezentację klienta w postępowaniach sądowych przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, organami administracji państwowej i samorządowej