Specjalizacje

Kancelaria NOWICKI & PARTNERZY ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI, aktualnie składa się z prawników, którzy oferują bardzo szerokie spektrum oferowanej pomocy prawnej, albowiem wchodzimy w skład Grupy Partnerskiej. W naszym gronie oprócz prawników uczestniczą również biegli rewidenci, doradcy podatkowi, a także detektywi. Współpracujemy dodatkowo z osobami specjalizującymi się w innych dziedzinach pozaprawnych jak psychologowie, ekonomiści, socjologowie, których wiedza niejednokrotnie stanowi bardzo dużą wartość dla całościowej oceny sprawy klienta i przyjętych rozwiązań.

Kancelaria świadczy usługi prawne dla biznesu, jak również klientów indywidualnych.

Klientom biznesowym jesteśmy  w stanie zaoferować bieżącą obsługę prawną, jak również wykonywanie czynności jednorazowych w zależności od aktualnych potrzeb. Oceniamy sytuację prawną klienta oraz zgromadzoną argumentację, szacujemy ryzyko podejmowanych decyzji oraz oferujemy najlepszy sposób rozwiązań prawnych. Obsługujemy podmioty gospodarcze we wszystkich prawnych postaciach, łącznie ze świadczeniem pomocy na rzecz korporacji. Obsługujemy również jednostki samorządowe jak również inne formy organizacyjne takie jak samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, jednostki budżetowe, fundacje czy stowarzyszenia.

Dla klientów indywidualnych oferujemy obsługę prawną, w ramach której w szczególności dokładamy najwyższej dbałości, aby wyjaśnić jego uwarunkowania prawne, możliwość rozwiązania sprawy i ocenę następstw przyjętych rozwiązań. Staramy się przekazać wiedzę w możliwie jak najbardziej przystępny sposób, aby nawet brak rozeznania w skomplikowanych uwarunkowaniach prawnych, umożliwiło czytelne i racjonalne zrozumienie prawa oraz podjęcie decyzji.

Wiodące dziedziny działalności kancelarii