Zespół

Artur Nowicki

adwokat

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego Wydziału Prawa i Administracji. Członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu. Posiada tytuł adwokata i radcy prawnego. Praktykę prawniczą prowadzi od 1998 r. Specjalista z zakresu prawa medycznego uczestnik wielu konferencji obejmujących swoim zakresem praktyczne aspekty działalności leczniczej, błędu w sztuce medycznej  oraz szkoleń organizowanych m.in. przez The Royal Society of Medicine–Brytyjskie Królewskie Stowarzyszenie promujące wymianę informacji i poglądów na temat nauki, praktyki i organizacji medycyny. Dodatkowo specjalizuje się w dziedzinach z zakresu prawa gospodarczego oraz prawa ubezpieczeniowego. Klientom indywidualnym doradza w zakresie odszkodowań, prawa rodzinnego i karno-gospodarczego.

Witold Pospiech

adwokat

Kluczowy doradca w Grupie Partnerskiej. Członek Izby Adwokackiej Częstochowsko – Piotrkowskiej.  Wieloletni zasłużony działacz samorządowy. Dziekan i Wicedziekan Okręgowej Rady w Częstochowie. Delegat na Krajowy Zjazd Adwokatury.
Wcześniej pełniący funkcję prokuratora i radcy prawnego.

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego Wydziału Prawa i Administracji.
Wybitny specjalista dziedzinie prawa karnego oraz prawa cywilnego.
Od wielu lat wykonujący swój zawód w Kancelarii Adwokackiej, której zasięgiem obejmuje południe Polski. Obrońca w medialnych i wieloaspektowych procesach sądowych.

Aleksandra Maruszczak

adwokat

Adwokat w Izbie Adwokackiej we Wrocławiu. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Specjalizuje się w procedurze karnej w tym również wykonawczej, szeroko pojętym prawie cywilnym jak również deweloperskim. W NOWICKI & Partnerzy obszarem jej aktywności zawodowej jest również prawo rodzinne oraz prawo ubezpieczeń komercyjnych. Adwokat Aleksandra Maruszczak gwarantuje prawne wsparcie osobom spotykającym się z problemami we współpracy z deweloperami oraz bankami.

Prawnicy współpracujący

dr Jakub Żurek – adwokat

dr Maciej Derejczyk – radca prawny

Bartosz Hejnar – adwokat (Warszawa)

Sylwia Sadowska – radca prawny (Warszawa)

Robert Brzostowski – adwokat (Zielona Góra)

Marek Szydłowski – radca prawny

Witold Pospiech – adwokat (Częstochowa)

Magdalena Pospiech – adwokat (Katowice)

Marek Eljasiak – adwokat

Roksana Bogdanowicz – radca prawny (Wałbrzych)