Aleksandra Maruszczak

Adwokat w Izbie Adwokackiej we Wrocławiu. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Specjalizuje się w procedurze karnej w tym również wykonawczej, szeroko pojętym prawie cywilnym jak również deweloperskim. W NOWICKI & Partnerzy obszarem jej aktywności zawodowej jest również prawo rodzinne oraz prawo ubezpieczeń komercyjnych. Adwokat Aleksandra Maruszczak gwarantuje prawne wsparcie osobom spotykającym się z problemami we współpracy z deweloperami oraz bankami.

Doświadczenie zawodowe zaczęła zdobywać bardzo wcześnie, bowiem już na II roku studiów prawniczych. Z Kancelarią NOWICKI & Partnerzy związana jest od 2013 r. Na przestrzeni mijających lat, adw. Aleksandra Maruszczak wypracowała sobie doświadczenie we wskazywanych zakresach, z sukcesami broniąc interesów Klientów Kancelarii.

Podczas współpracy z Klientami Kancelarii Mecenas Maruszczak zapewnia dyskrecję, wsparcie, poczucie bezpieczeństwa i empatię w powierzanych jej problemach. Służy pomocą i wyczerpująco wyjaśnia spojrzenie prawne będące konsekwencją stanu faktycznego przedstawionego przez Klienta.

Wielokrotny stypendysta, m.in. stypendium Rektora UWr za szczególne osiągnięcia naukowe. Przedmiotem jej zainteresowania już w trakcie studiów było prawo karne materialne, wykonawcze, kryminalistyka i kryminologia. W trakcie studiów była również członkiem i sprawowała funkcje zarządcze w licznych kołach naukowych trudniących się ww. tematyką.

Obroniła pracę magisterską w Katedrze Prawa Karnego Wykonawczego pod kierownictwem dr hab. prof. nadzw. UWr Tomasza Kalisza, nt. Recydywa penitencjarna – próba ustalenia czynników warunkujących powrót skazanych do przestępstwa. Głównym aspektem jej pracy magisterskiej było przeprowadzenie badań m. in. na terenie Zakładu Karnego w Wołowie.