Na czym polega błąd w sztuce medycznej?

Na czym polega błąd w sztuce medycznej?

Idąc do szpitala lub lekarza liczymy na sprawną opiekę medyczną i oczekujemy, że nasz stan zdrowia oraz samopoczucie poprawi się. Dla większości osób wizyta u lekarza lub pobyt w szpitalu wiąże się ze zdenerwowaniem bowiem wiedza medyczna nie jest nam w dużym stopniu znana, nie znamy również procedur medycznych jakie przyjdzie przechodzić.

Nie zawsze jednak w konsekwencji pomocy lekarskiej czy szpitalnej następuje poprawa stanu zdrowia, czy samopoczucia. Czasami próbujemy skonfrontować diagnozę u innego lekarza w szczególności, gdy nie dochodzi do poprawy naszej kondycji. Jeśli nie dochodzi do wyleczenia często zastanawiamy się jakie są przyczyny takiego stanu. Czy przez przypadek nie jesteśmy chorzy na nieznaną chorobę, która jest niewyleczalna. Zdarzają się jednak przypadki, gdy lekarz lub szpital popełnił błąd medyczny m.in. przepisał złe lekarstwa, nie wykonał koniecznych badań bądź źle przeprowadził zabieg i tym podobne generalnie konstatując procedury medyczne.

Błąd w sztuce medycznej przez niektórych zwany błędem w sztuce lekarskiej to takie zdarzenie, w której postępowanie medyczne – niezależnie od tego, czy będzie dotyczyło diagnostyki, czy też leczenia – jest niezgodne z ogólnie przyjętymi zasadami działania.

Jak już wyżej nadmieniłem błąd to wszystkie czynności jakie są związane z leczeniem pacjenta. Tak, więc nie mówimy wyłącznie o samym zabiegu, ale również i innych aspektach, które wynikły np. z pobytu w szpitalu lub innych procedur medycznych, błędach organizacyjnych danej jednostki czy lekarza

O odpowiedzialności lekarza lub zakładu opieki zdrowotnej można mówić zasadniczo w trzech przypadkach:

 1. Jeśli lekarz zdiagnozował chorobę i nie przystępuje do jej leczenia,
 2. Jeśli lekarz zleca terapię niewłaściwą bądź właściwą, ale robi to nienależycie,
 3. Jeśli lekarz nie ma uprawnień (specjalizacji) do określania danej jednostki chorobowej a co za tym idzie wdrożenia jej leczenia.

Od lekarza wymaga się staranności w opiece nad pacjentem. Nie może być mowy o tym, że lekarz zaniedbuje swoje obowiązki lub pomija pewne procedury. Prawnicy uznają, że jest to tzw. szczególna staranność jaką musi oferować lekarz bowiem jest on odpowiedzialny za nasze zdrowie lub nawet życie. Wszystkie stosowane terapie musza być zgodne z aktualną wiedzą medyczną jak również przyjętymi standardami. Nie może lekarz stosować procedur leczniczych, które są nowatorskie i niezatwierdzone, chyba, że mamy do czynienia z eksperymentem medycznym, ale takie zjawisko ma swoje procedury i jest ściśle uregulowane prawnie.

Jeśli okaże się, że lekarz czy szpital popełnił błąd w sztuce medycznej możemy żądać rekompensaty, która obejmuje:

 1. Zadośćuczynienie – która jest rodzajem odszkodowania za ból, cierpienie psychiczne i generalnie wszystkie szkody jakie mają charakter niematerialny. Zadośćuczynienie to kwota pieniężna, która wypłacana jest jednorazowo.
 2. Odszkodowanie – które ma charakter majątkowy i jest to zwrot wszystkich rzeczywistych kosztów jakie pokrzywdzony musiał ponieść w związku ze zdarzeniem medycznym tj. lekarstwa, wizyty u lekarza, koszty rehabilitacji czy przystosowania mieszkania dla pokrzywdzonego,
 3. Renta, która występuje w dwóch rodzajach tj;
  1. Renta z tytułu utraty potencjału życiowego tj. utraty awansu zawodowego związanego ze zdarzeniem, utraty kontynuacji zatrudnienia lub awansu zawodowego albo możliwości samodoskonalenia,
  2. Renta na zwiększone potrzeby tj. wszystkie te rzeczy, które są potrzebne do utrzymania się w związku ze zdarzeniem m.in. leki, rehabilitacja czy środki opatrunkowe.

 

Chętnie odpowiem na Państwa pytania w tej kwestii.

O dalszych aspektach błędu w sztuce medycznej napiszę w kolejnym wpisie, w którym będę starał się opisać konkretne błędy w sztuce medycznej, obowiązek informacyjny wobec pacjenta oraz zgodę pacjenta, która musi być co do zasady wyrażone na piśmie.

Powyższe aspekty są niezmiernie istotne bowiem brak należytego ich przeprowadzenia mogą rodzić odpowiedzialność cywilną a nawet karną.

 

 

About adw. Artur Nowicki

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego Wydziału Prawa i Administracji. Członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu. Posiada tytuł adwokata i radcy prawnego. Praktykę prawniczą prowadzi od 1998 r. Specjalista z zakresu prawa medycznego uczestnik wielu konferencji obejmujących swoim zakresem praktyczne aspekty działalności leczniczej, błędu w sztuce medycznej oraz szkoleń organizowanych m.in. przez The Royal Society of Medicine–Brytyjskie Królewskie Stowarzyszenie promujące wymianę informacji i poglądów na temat nauki, praktyki i organizacji medycyny. Dodatkowo specjalizuje się w dziedzinach z zakresu prawa gospodarczego oraz prawa ubezpieczeniowego. Klientom indywidualnym doradza w zakresie odszkodowań, prawa rodzinnego i karno-gospodarczego.

  You May Also Like