KONFERENCJA ELIKS AUDYTORSKA

KONFERENCJA ELIKS AUDYTORSKA

Miło mi poinformować, że mam zaszczyt być wykładowcom na konferencji dla biegłych rewidentów oraz księgowych. Konferencja będzie miała na celu poszerzanie wiedzy nie tylko stricte księgowej ale mi bliskich aspektów funkcjonowania kodeksu karno skarbowego. Moje dotychczasowa praktyka pozwoliła mi na zgłębienie arkanów tej dziedziny.

Więcej informacji można przeczytać na stronie:

http://www.eliks.com.pl/wp-content/uploads/2019/05/Zaproszenie-na-konferencj%C4%99-zmiany-podatkowe-termin-13.06.2019.pdf

 

About adw. Artur Nowicki

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego Wydziału Prawa i Administracji. Członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu. Posiada tytuł adwokata i radcy prawnego. Praktykę prawniczą prowadzi od 1998 r. Specjalista z zakresu prawa medycznego uczestnik wielu konferencji obejmujących swoim zakresem praktyczne aspekty działalności leczniczej, błędu w sztuce medycznej oraz szkoleń organizowanych m.in. przez The Royal Society of Medicine–Brytyjskie Królewskie Stowarzyszenie promujące wymianę informacji i poglądów na temat nauki, praktyki i organizacji medycyny. Dodatkowo specjalizuje się w dziedzinach z zakresu prawa gospodarczego oraz prawa ubezpieczeniowego. Klientom indywidualnym doradza w zakresie odszkodowań, prawa rodzinnego i karno-gospodarczego.

    You May Also Like